Friesland, Groningen, Drenthe – Nicolaes Visscher, 1656-80

NOORD NEDERLAND NA DE TACHTIGJARIGE OORLOG “Tabula Frisiae, Groningae, et territorii Emdensis nec non circumjacentium regionum, puta Transisalaniae, Benthemiae, Westphaliae…

Lees verder

650

NOORD NEDERLAND NA DE TACHTIGJARIGE OORLOG

Tabula Frisiae, Groningae, et territorii Emdensis nec non circumjacentium regionum, puta Transisalaniae, Benthemiae, Westphaliae et Oldenburgi.” [Kaart van Friesland, Groningen, en het gebied van Emden evenals de omliggende regio’s, zoals Overijssel, Bentheim, Westfalen en Oldenburg.] Kopergravure uitgegeven door Nicolaes Visscher als deel van diens “Atlas Contractus Orbis Terrarum Praecipuas ac Novissimas Complectens Tabulas” [samengestelde atlas van de wereld die de voornaamste en nieuwste kaarten bevat] uitgegeven te Amsterdam tussen 1656-80. In de tijd met de hand gekleurd. Afm.: 43,5 x 45 cm.

In de 17e eeuw was het gebruikelijk om cartouches (decoratieve omlijstingen) op kaarten te versieren met symbolen die verwezen naar de afgebeelde regio. In het cartouche van deze kaart van het land van de Friezen, verwijzen twee knotsen naar de Friese vrijheidsstrijders die in opstand waren gekomen tegen de Spaanse overheersing. De knots was het wapen van de Friese ‘Geprivilegieerde Houtdragers’ of ‘Knottedraghers’, een gewapende burgermilitie die een belangrijke rol speelde in de Friese Vrijheidsstrijd tegen de Spanjaarden (1580-1594).

Prijs: Euro 650,-