De Purmer – Johannes Leupenius, 1683

DE PURMER POLDER “De Purmer is gemeeten Anno 1622 door Mr. Lucas Jansz. Sinck, landmeter en op niews oversien en…

Lees verder

425

DE PURMER POLDER

“De Purmer is gemeeten Anno 1622 door Mr. Lucas Jansz. Sinck, landmeter en op niews oversien en verbeetert en in’t licht gebragt Anno 1683 door Johannes Leupenius, landmeter”. Kopergravure, later met de hand gekleurd. Afm.

We zien de bedijkte Purmer met daaromheen Purmerend, Kwadijk, Axwijk, Middelie, Edam, Monnickendam en Ilpendam.

Voor de inpoldering maakte de Purmer samen met de Schermer en de Beemster deel uit van een aantal binnenzeeën in de provincie Noord-Holland. Het waren meren die in open verbinding met zee stonden, er was dus ook zout water en eb en vloed. Omdat de Purmer in open verbinding met zee stond was er veel oeverafslag door golven en stroming. Dit was, samen met het winnen van landbouwgrond een belangrijke reden voor inpoldering.

In 1618 is men begonnen met het droogmalen van de Purmer en in 1622 viel de polder droog. Voor de inpoldering bestond bij Ilpendam reeds de Nespolder, die binnen de Purmer kwam te liggen. De Nespolder is later gebruikt om veen af te graven.

De oude verbindingen van de Purmer met de Zuiderzee en de Beemster bestaan nog steeds: de Purmer Ee (op de kaart genaamd het “Stinkevuil”, langs Monnickendam) en de Where (“t Weer” op de kaart, stromend langs Purmerend).

Prijs: Euro 425,-