Hoogheemraadschap Schieland – Pieter Willem van Baarsel, 1928

ART DECO WANDKAART VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN SCHIELAND “Hoogheemraadschap – Schieland”, kleurenlithografie vervaardigd door Pieter Willem van Baarsel te Blaricum…

Lees verder

3.250

ART DECO WANDKAART VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN SCHIELAND

Hoogheemraadschap – Schieland”, kleurenlithografie vervaardigd door Pieter Willem van Baarsel te Blaricum en gedrukt in 1928 op 4 bladen door de fa. N.J.J. Smulders en Co., boek- en steendrukkerij te Den Haag. Afm. (indien samengesteld) 128 x 154 cm.

De opdracht voor het vervaardigen van deze kaart werd gegeven door de dijkgraaf en hoogheemraden ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan van het hoogheemraadschap van Schieland.

De layout grijpt terug op het vertrouwde beeld van zeventiende en achttiende eeuwse wandkaarten. De kaart is rijk versierd met onder andere het wapen van Schieland, de familiewapens van de dijkgraaf en hoogheemraden, de secretaris-rentmeester en ingenieur, alsmede de wapens van Rotterdam en de veertien gemeenten die voor wat betreft hun afwatering onder de verantwoordelijkheid van het hoogheemraadschap vallen. De kaart vertoont aan de onderkant een toepasselijke afbeelding van een poldergemaal dat water inneemt en weer uitstoot. Alles zeer decoratief uitgevoerd in Art Deco stijl. Het is voor zover bekend de enige waterschapskaart die in deze stijl is gemaakt.

De reden waarom de kaart werd uitgegeven is eerder representatief te noemen dan functioneel, hoewel enige functionaliteit de kaart niet ontzegd mag worden. Zo memoreerde de directeur van het Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf in Delft in een lezing voor de Zuid-Hollandschen Waterschapsbond in 1914, dat de Polder Bleyswijk oorspronkelijk bemalen werd met 27 windmolens. Niet lang daarna werd besloten deze windbemaling te vervangen door een elektrische bemaling van vijf centrifugaalpompen van 500 pk. Enkele van de 27 windmolens zijn zichtbaar op de kaart.

Voor de oplage van 300 stuks waarin de kaart gedrukt is, bedroegen de kosten fl. 3.385,-.

Literatuur: Marc Hameleers “’Recente oude kaarten’ van het hoogheemraadschap van Schieland”. In: Caert-Thresoor 4(1985) 2, pp. 30-35.

Prijs: Euro 3.250,-