Utrecht en Veluwe – Nicolaes Visscher, ca. 1684

“Tabula Nova Provinciae Ultrajectinae”, gravure vervaardigd door Luggert van Anse naar het ontwerp van Bernard de Roij, gedrukt van twee…

Lees verder

1.250

Tabula Nova Provinciae Ultrajectinae”, gravure vervaardigd door Luggert van Anse naar het ontwerp van Bernard de Roij, gedrukt van twee koperen platen door Nicolaas Visscher II en rond 1684 uitgegeven in diens “Atlas minor sive geographia compendiosa, qua orbis terrarum”. Prachtig in de tijd met de hand gekleurd. Afm. ca. 47 x 82 cm.

Vanaf 1588 (tot aan de Franse tijd) was Utrecht als Heerlijkheid een van de gewesten van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

De kaart is een verkleinde uitgave van een wandkaart van de provincie Utrecht vervaardigd door de Bernard de Roij, maar met toevoeging van een extra blad met daarop de Veluwe. De Staten van Utrecht hadden De Roij de opdracht gegeven een kaart maken om een juist beeld te krijgen van de grensscheidingen van de diverse administratieve en juridische gebieden. Al schiet de cartograaf daarin enigszins tekort, het resultaat blijft een belangrijke bron voor historisch-topografische kennis van de provincie Utrecht.

In het cartouche bovenaan dragen putti het wapen van de provincie Utrecht, een combinatie van de wapens van het sticht Utrecht en het graafschap Holland. We zien ook een hoorn des overvloeds, korenhalmen en fruit, alles wijzend naar de rijkdom van het gebied.

Prijs: Euro 1.250,-