Ambon – Johannes van den Bosch, 1818

“Kaart van het Eiland Amboina” Gravure vervaardigd door Cornelis van Baarsel & Zn. uit de “Atlas der Overzeesche Bezittingen van…

Lees verder

625

Kaart van het Eiland Amboina” Gravure vervaardigd door Cornelis van Baarsel & Zn. uit de “Atlas der Overzeesche Bezittingen van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden” samengesteld door Johannes van den Bosch in 1818. Later met de hand gekleurd. Afm. 33,5 x 51,5 cm.

Het eiland Ambon maakte van 1605 tot 1796 deel uit van het Molukse gebied van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.

Ambon was een belangrijke handelsplaats voor de VOC; hier werd de meeste kruidnagel verbouwd van de gehele Indische Archipel. Voor de VOC was het van uiterst belang om de controle over de kruidnagelhandel te verkrijgen en behouden. Ambon verloor haar positie als centrum van de kruidnagelhandel pas eind 18e eeuw. Ondanks de doodstraf op de handel in levende kruidnagel werden rond 1770 kruidnagelplantjes naar Mauritius en andere Franse eilanden.

In 1796 werd het eiland bezet door Britse troepen. De Nederlandse staat nam in 1800 de bezittingen en schulden van de VOC over en na een turbulente periode in kwam in 1814 Ambon weer in Nederlandse. Kort daarna, in 1817 ontstond er een bloedige opstand tegen het Nederlandse gezag, hetgeen resulteerde in de overdracht van het eiland aan het Nieuwe Gouvernement der Molukken.

Boven de kaart van het eiland zien we een aangezicht van het dorp Pas Baguala (Passo) waar de Nederlanders om strategische redenen blokhuis Middelburg hadden gebouwd. Het dorp ligt in het smalste stuk van eiland en verbindt het noordelijke en het zuidelijke schiereiland aan elkaar.

De meeste gebouwen op Ambon uit VOC tijd zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog vernield, zo ook fort Middelburg.

Johannes van den Bosch (1780-1744) werd in 1802 belast met de directie van het topografisch bureau te Batavia, waar hij de kennis opdeed voor het samenstellen van de Atlas der Overzeesche Bezittingen.

Prijs: Euro 625,-