Graafschap Namen – Abraham Ortelius, 1576-1612

“Namurcum Comitatus”, kopergravure vervaardigd door Theodoor Galle naar het ontwerp van Jacques Surhon, uitgegeven door Abraham Ortelius 1576-1612. In de…

Lees verder

575

Namurcum Comitatus”, kopergravure vervaardigd door Theodoor Galle naar het ontwerp van Jacques Surhon, uitgegeven door Abraham Ortelius 1576-1612. In de tijd met de hand gekleurd. Afm. 39 x 51,2 cm.

Deze fraaie kaart met Namen als middelpunt is rijkelijk versierd met bossen, steden en bergen. De kaart is gebaseerd op een manuscriptkaart van Luxemburg van de hand van Jean (ook wel: Jacques) Surhon uit 1555, die om veiligheidsredenen werd achtergehouden. Toen Antwerpen in 1579 voor korte tijd onafhankelijk werd, kon Ortelius de manuscriptkaart gebruiken om de koperplaat voor zijn kaart te maken.

Tijdens de Spaanse periode verkreeg Namen een bisschopszetel. Koning Filips II van Spanje, die ook graaf van Namen was, wilde van Namen een katholiek bastion maken dat als dam fungeerde tegen het opkomende calvinisme. Daarom verplichtte hij ook enkele religieuze orden om naar Namen te verhuizen. Verder slaagde Filips II erin om de citadel aanzienlijk te versterken. I

Behalve druiventeelt in de riviervalleien bracht het graafschap vlas voort, dat aan de basis lag van de lakennijverheid. Klei vormde daarnaast de grondstof voor de keramiekproductie en voor het maken van gietvormen voor de zogenaamde dinanderie (geelkoperen kunstvoorwerpen als lessenaars, kandelaars, vaatwerk e.d.)

De metaalindustrie was overigens erg belangrijk: in de 16e eeuw was het bekken van de Maas (Dinant, Bouvignes, Namen, maar ook Hoei en Luik) het voornaamste centrum van metallurgie in de Zuidelijke Nederlanden. Samenhangend met de metaalindustrie werd ook de productie van kolen steeds belangrijker. Namen had ook faam in de mijnbouw. Een belangrijk exportproduct was zwart marmer. Langs de oevers van de Maas werd ook kalksteen ontgonnen en geëxporteerd.

Prijs: Euro 575,-