Nederlands-Indië – Cornelis van Baarsel, 1818

KAART UIT DE BEGINJAREN VAN NEDERLANDS-INDIË “Kaart der Nederlandsche Bezittingen in Oost-Indiën”. Gravure vervaardigd door Cornelis van Baarsel & Zn.…

Lees verder

295

KAART UIT DE BEGINJAREN VAN NEDERLANDS-INDIË

Kaart der Nederlandsche Bezittingen in Oost-Indiën”. Gravure vervaardigd door Cornelis van Baarsel & Zn. uit de “Atlas der Overzeesche Bezittingen van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden” samengesteld door Johannes van den Bosch in 1818. Later met de hand gekleurd. Afm. 33,5 x 51,5 cm.

Johannes van den Bosch (1780-1744) werd in 1802 belast met de directie van het topografisch bureau te Batavia. Daar zal hij de kennis en contacten hebben opgedaan voor het samenstellen van de Atlas der Overzeesche Bezittingen.

De Nederlandse staat nam in 1800 de bezitten en schulden van de VOC over. Zij kreeg daarmee een koloniaal rijk in handen en moest zich ineens bezighouden met handel, productie en scheepvaart. Daarnaast kreeg het de verantwoordelijkheid over nieuwe groepen onderdanen, de inheemse bevolking.

Tijdens de napoleontische oorlogen veroverden de Britten in 1810 de Molukken en in 1811 Java. Na de overwinning op Napoleon gaf Groot-Brittannië in 1814 Nederland zijn meeste koloniale bezittingen weer terug. Op 19 augustus 1816 werd voor het stadhuis van Batavia het bestuur van “Java en Onderhorigheden” officieel overgedragen aan het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, waarmee “Nederlands-Indië” was geboren. Van den Bosch zou er van 1830 tot 1834 gouverneur-generaal worden.

Prijs: Euro 295,-