Suriname – C.F. Stemler, 1877

“Kaart van de rivier de Suriname”, lithografie in kleur vervaardigd in opdracht van G.P.H. Zimmermann, officier der Infanterie, uitgegeven te…

Lees verder

550

Kaart van de rivier de Suriname”, lithografie in kleur vervaardigd in opdracht van G.P.H. Zimmermann, officier der Infanterie, uitgegeven te Amsterdam door C.F. Stemler in 1877. Afm. (prent) ca. 100 x 64 cm. Met inzetkaarten van de noord-oostkust van Zuid-Amerika, van Paramaribo en van de monding van de Suriname.

Model voor deze kaart stond de manuscriptkaart, getekend door W.J.F. Vermeulen, die bewaard is gebleven in het Surinaams Museum te Paramaribo. De kaart omvat de gebieden langs de Suriname rivier tussen de riviermond en het punt waar men net met de goudexploitatie was begonnen. Met de inzetkaartjes, doorsneden van de rivier en de opgave van enkele voortbrengselen van de oevers, wordt een goed beeld van de laatste fase van de plantagetijd gegeven.

Aangegeven zijn o.a. militaire bezettingen, plantages bebouwd met suiker, cacao, bananen. “Communicatie-wegen zijnde meerendeels 4 à 5 pas breede boschwegen na zware regens moeilijk begaanbaar en in den droogen tijd alléén voor voetgangers en paarden, echter nooit voor voertuigen te gebruiken.” “De Inlandsche (Neger-Engelsche) namen der plaatsten zijn in roode letters vermeld.”

“De in de kaart vermelde getallen geven ongeveer aan: … Hectaren bebouwde grond, … diepte bij laag water, bij de posten of stations, de sterkte der bezetting, bij de plantages en gronden de sterkte der neger- en verdere inlandsche bevolking en in roode cijfers het aantal Immigranten, bij de scholen, het getal scholieren.”

Literatuur:

  • G.P.H. Zimmerman, Beschrijving van de rivier ‘de Suriname’, Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 2 (1877), krt. 15;
  • Koeman, Bibliography printed maps Suriname, no. 161, 238.

Prijs: Euro 550,-