Zwitserland – Guillaume De l’Isle / Covens & Mortier, ca. 1758

ZWITSERSE CONFEDERATIE VAN DE XIII KANTONS “Nova Helvetiae foederatarumque nec non subditarum Regionum Tabula ad Usum Serenissimi Burgundiae Ducis”, kopergravure…

Lees verder

475

ZWITSERSE CONFEDERATIE VAN DE XIII KANTONS

Nova Helvetiae foederatarumque nec non subditarum Regionum Tabula ad Usum Serenissimi Burgundiae Ducis”, kopergravure vervaardigd door Guillaume De l’Isle en ca. 1758 uitgegeven door Johan Covens & Cornelis Mortier. In de tijd met de hand gekleurd, met latere toevoegingen. Afm. ca. 47 x 61 cm.

Terwijl Europa verscheurd werd door de Dertigjarige Oorlog, beleefde Zwitserland de 17e eeuw als een periode van vrede en stijgende welvaart. Neutraliteit was gunstig voor de economie, waardoor de confederatie andere landen van goederen kon voorzien. Ook was er een toestroom van vluchtelingen, vooral Franse hugenoten na hun verdrijving in 1685, die sterk bijdroeg aan het herstel van oude ambachten en het starten van nieuwe ondernemingen.

Met de pensioenen van het huurlingen systeem en commerciële bedrijvigheid was kapitaal opgebouwd dat werd uitgeleend aan de omliggende landen die voortdurend oorlog voerden, met name aan Frankrijk. De bankiers in Genève werden daarmee het centrum van een uitgebreid Europees financieel netwerk.

Er was ook voldoende kapitaal beschikbaar om de nationale industriële expansie te financieren. Natuurlijke hulpbronnen waren er niet in voldoende hoeveelheden om gemakkelijk te worden geëxploiteerd en de opbrengst van de landbouw was niet genoeg voor de groeiende bevolking. Dientengevolge had de Zwitserse confederatie ruime beschikking over arbeidskrachten. En omdat het door land omgeven Zwitserland geen scheepvaartondernemingen of koloniale bezittingen had, kwam de economische ontwikkeling van de industrie.

De steden en dorpen op de kaart zijn met een teken gemerkt als katholiek of protestants (of beide), niet onbelangrijk in die tijd. Ook de baden en grote wijngaarden zijn aangegeven.

Het cartouche rechtsboven toont ons de wapens van de 13 cantons van de Zwitserse Confederatie, stadswapens van 11 bondgenoten staan linksonder.

Prijs: Euro 475,-