Leiden – Louis Bleuler, 1826

“Vue de l’interieur de la ville de Leyden.” Ets met aquatint vervaardigd door Sigismond Himely naar een tekening van en…

Lees verder

1.250

Vue de l’interieur de la ville de Leyden.” Ets met aquatint vervaardigd door Sigismond Himely naar een tekening van en uitgegeven in 1826 door, Johann Ludwig (Louis) Bleuler voor diens “Der Rhein, von den Quellen bis zur Mündung“. In de tijd met de hand gekleurd. Afm. (voorstelling) 20 x 29,5 cm.

In de jaren 1795-1813 verslechterde de economische situatie in Nederland, onder andere door het verlies aan koloniale inkomsten. De Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) was failliet en werd in 1799 opgeheven. De scheepvaart ondervond grote hinder van de oorlog met Engeland. Een dramatische ineenstorting van de handel vond plaats na de Franse annexatie in 1810. Het aantal schepen dat de Hollandse havens aandeed daalde drastisch. Ook Leiden kreeg te maken met de achteruitgang van de handel, afhankelijk als de stad was van een regelmatige aanvoer van grondstoffen. Veel Leidenaren leefden in bittere armoede.

Toch overheersen in de verslagen van buitenlandse reizigers vooral de lovende passages. Veel reizigers arriveerden per trekschuit of diligence. Vervolgens bezochten ze de bezienswaardigheden in de stad. Zo werd de “uitgebreidheid en pracht zijner gebouwen, de nuttigheid zijner openlijke inrigtingen en de goede zeden der inwoners” geprezen. Bewonderenswaardig waren de Universiteitsbibliotheek, het Stadhuis (met Het Laatste Oordeel van Lucas van Leyden), de Academie, de Hortus Botanicus, het Theatrum Anatomicum, de Pieterskerk (met het monument voor Boerhaave) en de Burcht.

Louis Bleuler was zo’n buitenlandse reiziger. Hij laat ons de fraaie binnenstad zien op het punt waar Kromme Rijn en Stille Rijn bij elkaar komen. We kijken vanaf de Kippenbrug naar de Hoogstraat (met de werfkelders er onder), rechts de Aalmarkt met waag en waaghoofd. Op de achtergrond de Hooglandsekerk. (bouwvallig geworden door de buskruitramp van 1807). Op straat en op het water is er volop bedrijvigheid.

Bleuler (1792 -1850) wordt gerekend tot de beste Zwitserse landschapschilders van zijn tijd. Hij studeerde in Parijs, maar betrok later kasteel Laufen (CH) naast de Rheinfall, Europas grootste waterval. De rivier de Rijn vormde een grote bron van inspiratie, hetgeen resulteerde in een schitterende serie van 80 gezichten op steden en landschappen. Behalve Leiden maken ook Arnhem, Rotterdam, Utrecht en Scheveningen onderdeel uit van Der Rhein von den Quellen bis zur Mündung.

Dit boekwerk was in eerste instantie bedoeld als souvenir voor de (veelal Engelse) elite die zich een toeristische reis langs de Rijn konden veroorloven, maar de keizer van Oostenrijk en Marie Isabelle van Sicilië behoorden tot zijn eerste en belangrijkste afnemers. Het platenboek van Bleuler wordt beschouwd als het belangrijkste 19e-eeuwse Zwitserse uitgeverswerk.

Prijs: Euro 1.250,-