Amsterdam, Dam – Augustus Wijnantz, ca. 1850

ZUIDZIJDE VAN DE DAM Dam met “Au grand café restaurant” op de hoek van de Kalverstraat, rechts het Paleis op…

Lees verder

ZUIDZIJDE VAN DE DAM

Dam met “Au grand café restaurant” op de hoek van de Kalverstraat, rechts het Paleis op de Dam. Tekening met pen en gewassen inkt vervaardigd rond 1850 Augustus Wijnantz (1795-na 1850). Gesigneerd met potlood linksonder. Afm. 16,9 x 22,5 cm.

Een beschrijving uit 1851 vertelt het volgende over deze plek:

Onder de koffijhuizen in Amsterdam bekleedt het gebouw op den Dam en aan welks gevel het opschrift prijkt ‘Au grand café restaurant’ eene aanzienlijke plaats. Al wat bouworde trotschheid verleenen kan, al wat smaak, pracht en rijkdom het oog kunnen doen boeijen, ziet men dáár vereenigd. De Amsterdammer trouwens behoeft geene nadere beschrijving van dit koffijhuis; van welken stand ook heeft elk ingezeten, immers eenmaal, door zijn bezoek hulde gebragt aan [uitbater] Mulders tempel der gezelligheid. Maar den vreemdeling in Neêrlands hoofdstad durven wij gerustelijk dit gebouw aan te bevelen, om, later, bij zijn eenmalig bezoek van Amsterdam, niet te vergeten, zich persoonlijk te overtuigen, hoe vele koppen koffij, thee, eau sucré, enz. geconsumeerd moeten worden, om de renten en de kosten van zulk een huis te kunnen dekken.

Geheel van arduin, drie verdiepingen hoog en vijf kolossale ramen breed, opgetrokken, staat het als een reus ingeschoven tusschen den hoek van de Kalverstraat, en het opeengepakte vierkant huizen van den Dam; terwijl een kolossale balcon, bijna de geheele lengte der koffijzaal op de tweede verdieping beslaande, het schoonste uitzigt geeft op Paleis, Nieuwe kerk, Nieuwendijk, het Damrak en het nieuwe Beursgebouw.

En over de bezoekers van het gebouw: “Met uitzondering van de beurs uren ziet men, voor het grootst gedeelte van den dag hier en daar, een groepje heeren zitten; terwijl des avonds, wanneer het schitterende gaslicht een oosterschen gloed over het prachtige interieur verspreidt, hoogstens een drie of viertal paren een domino maken, en een twintig of dertigtal heeren verstrooid, dagbladen of tijdschriften zitten lezen. Evenwel gelijk alle plaatsen van bijeenkomsten van dergelijken aard heeft ook het grand café restaurant zijne zoogenaamde ‘habitués’. Deze zijn eensdeels ‘roués’ [losbandige aristocraten] en Amsterdamsche dandy’s, of anderdeels schatrijke heeren, die, des avonds laat, alvorens van de uitspanningen en uitspattingen van den dag en vroegavond in de donzen kussens uit te rusten, nog eventjes naar boven huppelen en een zoogenaamd valreepje halen; maar dan ook niet zelden, onder een flesch champagne, een stevig vrolijk uurtje doorbrengen.

Het blok met panden werd gesloopt na 1911 om plaats te maken voor Kledingmagazijn Peek & Cloppenburg.

Prijs: VERKOCHT