Koningsplein Amsterdam – François Joseph Pfeiffer naar Jean George Teissier, 1787

DE SCHUTTERIJ OP HET KONINGSPLEIN “Gezigt van de parade der Amsterdamsche burger cavallerie op ’t konings-plein 1787“, stippel-ets vervaardigd door…

Lees verder

koningsplein1DE SCHUTTERIJ OP HET KONINGSPLEIN

Gezigt van de parade der Amsterdamsche burger cavallerie op ’t konings-plein 1787“, stippel-ets vervaardigd door François Joseph Pfeiffer, naar een tekening van Jean George Teissier, uitgegeven door Dirk Meland Langeveld. Later met de hand gekleurd. Afm. ca. 35 x 46 cm.

We zien het Koningsplein in Amsterdam, komende vanuit de Heiligeweg naar de Herengracht en (in de achtergrond) de Leidsestraat, links de bloemenmarkt en rechts het Singel.

De prent is een momentopname (eind september 1787) uit de periode dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in crisis verkeert. Ons land balanceerde op het randje van een burgeroorlog tussen politieke vernieuwers (de patriotten) en aanhangers van stadhouder Willem V. De patriotten hadden zich sinds 1780 georganiseerd om bestuurlijke misstanden aan de kaak te kunnen stellen en om de incapabele stadhouder Willem V te controleren en in zijn macht te beperken.

In 1784 braken in Rotterdam rellen uit tussen patriotten en orangisten. Op 15 september 1785 ontvluchtte Willem V Den Haag, nadat de Staten van Holland hem hadden ontheven van zijn functie als bevelhebber van het Haagse garnizoen. In Amsterdam en Rotterdam werden eind april 1787 een aantal prinsgezinde vroedschapsleden en burgemeesters vervangen, zonder goedkeuring van de stadhouder. De patriottische euforie zou echter maar kort duren. In juni 1787 besloot Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van de stadhouder, terug te gaan naar Den Haag om de orangisten daar op te wekken tot verzet tegen de patriotten. Bij Goejanverwellesluis werd ze aangehouden, waarop haar broer, de koning van Pruisen, een enorm leger naar de Republiek stuurde om de orde te herstellen. Tegen deze overmacht hadden de patriotten geen verweer.

De patriotten weken uit naar Amsterdam, maar reeds op 10 oktober gaf de stad zich over. Binnen enkele maanden zat Willem V weer stevig in het zadel en was de rust hersteld.

Prijs: VERKOCHT