Nederlands vlaggenschip in strijd met Frans vlaggenschip – Carel Allard, eind 17e-eeuw

“Hollandse Admiraal / Franse Admiraal” kopergravure vervaardigd eind 17e-eeuw door Carel Allard te Amsterdam. Later met de hand gekleurd. Afm.…

Lees verder

Hollandse Admiraal / Franse Admiraal” kopergravure vervaardigd eind 17e-eeuw door Carel Allard te Amsterdam. Later met de hand gekleurd. Afm. 50,8 x 50,5 cm.

We zien hier een slag uit de Negenjarige Oorlog (1688-1697).

Om de expansiedrang van de Franse koning Lodewijk XIV tegen te gaan, verenigden de andere mogendheden zich. Ze legden zelfs hun godsdienstige onenigheden terzijde om de strijd aan te gaan met de gemeenschappelijke vijand Frankrijk. Daarbij speelde koning-stadhouder Willem III van Oranje een leidende rol. Frankrijk werd uiteindelijk een halt toegeroepen.

Lodewijk wilde in 1692 met een Frans-Ierse vloot van 44 linieschepen in Engeland landen (de Engels-Staatse telde er 82). Tijdens de zeeslagen bij Barfleur en La Hougue ter hoogte van het Normandische schiereiland Cotentin verloren de Fransen echter 15 schepen. De Franse oorlogsvloot was daarmee niet meer de grootste ter wereld (Engeland nam die positie over en zou tot in de 20e eeuw de grootste blijven).

Of het Nederlandse en Franse vlaggenschip, beide met drie geschutdekken, in werkelijkheid met elkaar hebben gestreden zoals op deze gravure, is ongewis. Maar het is duidelijk dat de overwinning ook voor Nederlandse Republiek moest worden vast gelegd. (Bij een nederlaag was er natuurlijk nooit een prent gemaakt.)

De Vrede van Rijswijk maakt een einde aan de Negenjarige Oorlog. De Nederlandse Republiek zette daarna in op het landleger en had hoge oorlogsschulden. Veel oorlogsbodems bijbouwen kon ze niet en ze ging als zeemacht achteruit.

De voorstelling werd in later (in de 18e-eeuw) ook nog als bijzonder fraai beschouwd, uitgever Gerard Van Keulen bond de gravure op bestelling bij in z’n zeeatlas. De voorstelling heeft z’n kracht niet verloren, ook in onze tegenwoordige tijd denken we bij Nederland als zeemacht aan wat we hier zien.

Prijs: VERKOCHT