Vierambachtspolder, Woubrugge – Melchior Bolstra, 1746

“De Vier Ambagts Polder in Rynland”. Kopergravure naar het ontwerp van Melchior Bolstra, uitgegeven na 1746. In de tijd met…

Lees verder

1.250

De Vier Ambagts Polder in Rynland”. Kopergravure naar het ontwerp van Melchior Bolstra, uitgegeven na 1746. In de tijd met de hand gekleurd. Afm. ca. 57,5 x 67,5 cm.

De Vierambachtspolder bij Woubrugge en Braassemmermeer, is ontstaan in door het samenvoegen van negen omliggende polders. Deze polders waren verdeeld over vier ambachtsheerlijkheden. In 1732 verzochten de ambachtsbesturen van deze heerlijkheden, Esselijkerwoude, Ter Aar (“Langer Aar” op de kaart), Oudshoorn en Rijnsaterwoude, aan de Staten van Holland om goedkeuring tot de droogmaking en bedijking van het waterschapsgebied Vierambacht. In 1739 is door middel van elf windwatermolens begonnen met het droogmalen van de polder. Een gesloten ringdijk werd om de gehele polder gelegd. In 1744 viel de polder droog.

De uiteindelijke verkavelingsrichting werd in 1746 bepaald. Deze is waarschijnlijk gebaseerd op de verkaveling die bestond voor de drooglegging. De vorm van de oude negen polders is nog gedeeltelijk te zien doordat de strokenverkaveling is aangepast aan de oude polderstructuur.

Deze grote en zeldzame kaart met “register der grootens van ieder Ambacht” is “gemeeten, gekarteert en gecalculeert” door Melchior Bolstra (1703/4 – 1779), een landmeter die 45 jaar in dienst is geweest van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Naast zijn cartografisch werk was hij een ervaren waterbouwkundige die veel nauwkeurige rivier- en meerkaarten gemaakt heeft.

Prijs Euro 1.250,- (incl. lijst)